Οι κατασκευές μας

Βιβλίο επισκεπτών

Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Σχολικό έτος 2011-2012
clocks

 

 

 

 

 

 

 


8:00 ? 8:15 Προσέλευση νηπίων
8:00- 9:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτες
9:00 ? 9:30 Συζήτηση ? Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9:30 ? 10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

10:30 -11:15 Πρόγευμα ? Διάλειμμα
11:15 -11:45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
11:45 ? 12: 15 Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση
12: 15- 12:30 Αποχώρηση των νηπίων